Zarząd i Komisja Rewizyjna SMOP w VI kadencji

Na pierwszym posiedzeniu SMOP po Walnym Zgromadzeniu w dn. 6 grudnia 2017 r. ukonstytuowały się nowe władze Stowarzyszenia

Zarząd:

Prezes – Magdalena Chechlińska

Wiceprezes – Wojciech Brojer

Skarbnik – Bożena Kucharczyk

Członek – Aleksandra Gniadzik-Smolińska

Członek – Marcin Zamorski

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Maciej Dziadosz

Członkowie – Michał Szubra

Bożenna Kwiatkowska

Hanna Cywińska

Natasza Ładyka