Posiedzenie zarządu SMOP z 23.10.2020

Sprawy poruszane na posiedzeniu:

  • udostępnienie archiwalnych zdjęć osiedla edukatorom z Muzeum Warszawy

  • sprawa kosztów odbioru odpadów z osiedla

  • monitorowanie projektu zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami

  • przygotowania do pierwszego w historii SMOP wirtualnego Walnego Zgromadzenia

  • nowy Biuletyn SMOP

Protokół posiedzenia (dostępny po zalogowaniu):

Archiwum protokołów