Posiedzenie zarządu SMOP z 08.05.2019

Rozmawiano m.in. o:

 • coraz większych opóźnieniach w odbiorze odpadów z osiedlowych śmietników (rozważenie interwencji w „Sanepidzie”);

 • konieczności porady prawnej w sprawie niejasności tzw. „Ustawy o lokatorach” (co dzieje się z zamieszkującymi lokal po śmierci głównego najemcy i czy są szanse na nabycie prawa do lokalu „przez zasiedzenie”);

 • braku umowy między Miastem a APS

Protokół posiedzenia (dostępny po zalogowaniu):

Archiwum protokołów

Posiedzenie zarządu SMOP z 03.04.2019

Sprawy poruszane na posiedzeniu:

 • Odpowiedź wiceburmistrza Bemowa na pismo SMOP w sprawie smogu
 • Sprawa koszy na śmieci na osiedlu
 • Starania o spotkanie z prezydentem Trzaskowskim
 • Potrzeba zasięgnięcia opinii prawnika co do skutków „Ustawy o lokatorach” dla mieszkańców Osiedla
 • Ponaglenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o respektowanie wyroku Sądu Administracyjnego w sprawie osiedla „Przyjaciół”
 • próby ustalenia roszczeń do terenu Osiedla

Protokół posiedzenia (dostępny po zalogowaniu):

Archiwum protokołów

Posiedzenie zarządu SMOP z 06.03.2019

Porządek posiedzenia:

 • Lobby’ingu w sprawie Osiedla ciąg dalszy – interpelacje warszawskich radnych i próby umówienia spotkania SMOP z Prezydentem Warszawy

 • Wystosowanie przez SMOP pism do Ratusza i kanclerza APS w sprawie bezpieczeństwa na Osiedlu

 • Wystosowanie przez SMOP pisma do bemowskiego ratusza w sprawie smogu

 • Informacja o prelekcji Inicjatywy Osiedle Przyjaźń „Osiedle Przyjaźń Skarbem Warszawy” (obecni byli także członkowie SMOP).

 • Podsumowanie tegorocznej imprezy karnawałowej SMOP.

Protokół posiedzenia (dostępny po zalogowaniu):

Archiwum protokołów

Posiedzenie zarządu SMOP z 13.02.2019

Porządek posiedzenia:

 • podsumowanie intensywnego lobbyingu na rzecz sprawy Osiedla w Ratuszu w wykonaniu zarówno SMOP, Inicjatywy Osiedle Przyjaźń, jak i „sprzymierzonych” samorządowców
 • omówienie pokłosia w/w lobbyingu, którym są m.in. artykuły prasowe alarmujące o niejasnym statusie Osiedla
 • informacja o zobowiązaniu się inwestora sąsiadujących z nami od południa nowych bloków do budowy betonowego ogrodzenia na granicy z Osiedlem na początku II kwartału 2019
 • wyznaczenie terminu tradycyjnej, karnawałowej zabawy SMOP na 22 lutego.

Protokół posiedzenia (dostępny po zalogowaniu):

Archiwum protokołów

Posiedzenie zarządu SMOP z 02.01.2019

Porządek posiedzenia:

 • komentarze na temat artykułów prasowych dotyczących Osiedla Przyjaźń
 • omówienie spotkania Zarządu SMOP z Kanclerzem APS Marcinem Wochyniem
 • omówienie spotkania przedstawicieli SMOP z Wojewodą Mazowieckim Zdzisławem Sipierą
 • omówienie wspieranego przez SMOP lobby’ingu Inicjatywy Osiedle Przyjaźń na rzecz wyjaśnienia niejasnej sytuacji Osiedla, obejmującego m.in: spotkanie z kierownictwem Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa przy Ratuszu (jednostki pełniącej nadzór właścicielski m.in. nad terenem Osiedla), akcję wysyłania przez mieszkańców listów do w/w Biura, happeningu przed Ratuszem zakończonego spotkaniem z Prezydentem Trzaskowskim.

Protokół posiedzenia (dostępny po zalogowaniu):

Archiwum protokołów