Posiedzenie zarządu SMOP z 06.03.2019

Porządek posiedzenia:

 • Lobby’ingu w sprawie Osiedla ciąg dalszy – interpelacje warszawskich radnych i próby umówienia spotkania SMOP z Prezydentem Warszawy

 • Wystosowanie przez SMOP pism do Ratusza i kanclerza APS w sprawie bezpieczeństwa na Osiedlu

 • Wystosowanie przez SMOP pisma do bemowskiego ratusza w sprawie smogu

 • Informacja o prelekcji Inicjatywy Osiedle Przyjaźń „Osiedle Przyjaźń Skarbem Warszawy” (obecni byli także członkowie SMOP).

 • Podsumowanie tegorocznej imprezy karnawałowej SMOP.

Protokół posiedzenia (dostępny po zalogowaniu):

Archiwum protokołów

Posiedzenie zarządu SMOP z 13.02.2019

Porządek posiedzenia:

 • podsumowanie intensywnego lobbyingu na rzecz sprawy Osiedla w Ratuszu w wykonaniu zarówno SMOP, Inicjatywy Osiedle Przyjaźń, jak i „sprzymierzonych” samorządowców
 • omówienie pokłosia w/w lobbyingu, którym są m.in. artykuły prasowe alarmujące o niejasnym statusie Osiedla
 • informacja o zobowiązaniu się inwestora sąsiadujących z nami od południa nowych bloków do budowy betonowego ogrodzenia na granicy z Osiedlem na początku II kwartału 2019
 • wyznaczenie terminu tradycyjnej, karnawałowej zabawy SMOP na 22 lutego.

Protokół posiedzenia (dostępny po zalogowaniu):

Archiwum protokołów

Posiedzenie zarządu SMOP z 02.01.2019

Porządek posiedzenia:

 • komentarze na temat artykułów prasowych dotyczących Osiedla Przyjaźń
 • omówienie spotkania Zarządu SMOP z Kanclerzem APS Marcinem Wochyniem
 • omówienie spotkania przedstawicieli SMOP z Wojewodą Mazowieckim Zdzisławem Sipierą
 • omówienie wspieranego przez SMOP lobby’ingu Inicjatywy Osiedle Przyjaźń na rzecz wyjaśnienia niejasnej sytuacji Osiedla, obejmującego m.in: spotkanie z kierownictwem Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa przy Ratuszu (jednostki pełniącej nadzór właścicielski m.in. nad terenem Osiedla), akcję wysyłania przez mieszkańców listów do w/w Biura, happeningu przed Ratuszem zakończonego spotkaniem z Prezydentem Trzaskowskim.

Protokół posiedzenia (dostępny po zalogowaniu):

Archiwum protokołów

Posiedzenie zarządu SMOP z 05.12.2018

Porządek posiedzenia:

 • Podsumowanie Walnego Zebrania SMOP, na którym przedstawiciele APS potwierdzili swoje starania o przedłużenie dzierżawy osiedla „Przyjaźń” na 5 lat. Dyskusja na temat przedstawionego przez nich (i budzącego spore wątpliwości) zestawienia kosztów utrzymania części „profesorskiej”.

 • Informacja o wsparciu przez miejskich radnych starań SMOP o dzierżawę Osiedla Profesorskiego i o przyspieszenie prac nad Planem Zagospodarowania Przestrzennego, oraz planach utworzenia stałego zespołu ds. Osiedla

 • Informacja o wpisaniu 19.11.18 do gminnej ewidencji zabytków Klubu „Karuzela”

 • Zlecenie opinii prawnej na temat skutków potencjalnej komunalizacji Osiedla.

Protokół posiedzenia (dostępny po zalogowaniu):

Archiwum protokołów