Spotkanie karnawałowe

26 stycznia (piątek), o godzinie 19.00, w Klubie „Karuzela”, sala 11 (na prawo od wejścia)
Pożądane domowe wypieki i inne produkty, dobre humory, skłonność do tańców i śpiewu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Mieszkańców

Zarząd i Komisja Rewizyjna SMOP w VI kadencji

Na pierwszym posiedzeniu SMOP po Walnym Zgromadzeniu w dn. 6 grudnia 2017 r. ukonstytuowały się nowe władze Stowarzyszenia

Zarząd:

Prezes – Magdalena Chechlińska

Wiceprezes – Wojciech Brojer

Skarbnik – Bożena Kucharczyk

Członek – Aleksandra Gniadzik-Smolińska

Członek – Marcin Zamorski

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Maciej Dziadosz

Członkowie – Michał Szubra

Bożenna Kwiatkowska

Hanna Cywińska

Natasza Ładyka

XVII Walne Zgromadzenie członków SMOP

13 listopada 2017 o godz. 19.00 odbędzie się XVII sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie członków SMOP i zebranie mieszkańców Osiedla Profesorskiego, na którym dokonamy wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na VI kadencję. Wybory poprzedzi
1. spotkanie z dr Maciejem Olejniczakiem, kanclerzem APS oraz z p. Januszem Łagowskim, kierownikiem administracji OP.
2. Sprawozdanie ustępującego Zarządu z działalności w V kadencji
3. Ocena tej działalności według Komisji Rewizyjnej