Cele Stowarzyszenia

 • ochrona praw i zabezpieczenie interesów mieszkańców Osiedla Profesorskiego „Przyjaźń” w Warszawie oraz ich rodzin w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych
 • reprezentowanie mieszkańców wobec organów władzy i administracji państwowej i samorządowej, instytucji, organizacji, osób fizycznych i prawnych
 • działanie na rzecz społeczności lokalnej w zakresie:
  • utrzymania ogrodowego charakteru osiedla Profesorskiego,
  • utrzymania charakteru zabudowy jednorodzinnej – objętej ochroną konserwatora wojewódzkiego,
  • działania na rzecz modernizacji infrastruktury,
 • uzyskanie przez mieszkańców osiedla Profesorskiego „Przyjaźń” prawa własności zajmowanych przez nich nieruchomości
 • informowanie społeczności lokalnej o sprawach istotnych dla jej funkcjonowania