Geneza

Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Profesorskiego zawiązali mieszkańcy domków jednorodzinnych Osiedla „Przyjaźń” na Jelonkach, w Warszawie.

Osiedle „Przyjaźń”, wybudowane przez i dla budowniczych Pałacu Kultury w 1952 roku, w 1955 roku stało się osiedlem akademickim, złożonym z wielopokojowych drewnianych baraków, zwanych przez mieszkańców „blokami”, w których mieszczą się akademiki, oraz z drewnianych domków jednorodzinnych, przydzielanych przez uczelnie warszawskie pracownikom nauki jako mieszkania służbowe. Ta część Osiedla, zwana obecnie „Osiedlem Profesorskim”, składa się z 77 drewnianych domków wybudowanych na planie kwadratu o boku 9 m., posadowionych na działkach o powierzchni od 350 do 1000 m2.

W latach 50-tych, w momencie zasiedlenia, Jelonki były odległymi peryferiami miasta, a przez pierwsze lata do Osiedla Przyjaźń nie dojeżdżał nawet miejski autobus. Każdy z mieszkańców we własnym zakresie ogrodził przydzieloną mu działkę, dokonał rekultywacji ziemi (wymagało to wywiezienia z każdej działki kilku wywrotek gruzu, nawiezionego tu spod Pałacu Kultury przez radzieckich budowniczych) i założył ogród. Dzięki naszym wieloletnim wysiłkom teren z „pustyni” stał się oazą zieleni o dużych walorach ekologicznych i estetycznych, miejscem spacerów i wypoczynku dla mieszkańców okolicznych blokowisk. Zabudowa Osiedla, unikalna w Polsce, została objęta ochroną prawną Konserwatora Wojewódzkiego.

W Osiedlu Profesorskim mieszka w tej chwili ponad trzysta osób. Głównymi najemcami są przede wszystkim pracownicy (lub emeryci) resortu Edukacji Narodowej: 47 z wyższych uczelni warszawskich, 4 nauczycieli, 5 urzędników ministerialnych; łącznie 56 osób (w tym 28 emerytów). Dalszych 11 najemców również związanych jest a nauką, jako pracownicy Polskiej Akademii Nauk, Akademii Medycznej oraz Wojskowej Akademii Technicznej. Pozostałe 10 osób posiada wolne zawody lub prowadzi działalność gospodarczą.

W 2015 r. przypadł podwójny jubileusz: sześćdziesięciolecie istnienia Akademickiego Osiedla „Przyjaźń” oraz trzydziestolecia starań jego mieszkańców o nabycie praw własności domów. Osiedle, obliczane pierwotnie na kilka lat funkcjonowania, trwa i pięknieje. Wymagało to oczywiście i wymaga poważnych nakładów finansowych oraz serca. Właścicielowi, Powiatowi Warszawskiemu reprezentującemu Skarb Państwa brakuje i jednego i drugiego. Stąd na nas, mieszkańców, spada znaczna część kosztów i odpowiedzialności. Dlatego przed laty postanowiliśmy zawiązać Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Profesorskiego – SMOP, którego podstawowym celem jest formalno-prawne uregulowanie sytuacji mieszkańców, a tym samym obrona naszej Małej Ojczyzny przed bezdusznością aparatu urzędniczego dla zachowania tego pięknego zakątka Warszawy. Stowarzyszenie działa od 30 maja 2002 r. i liczy obecnie 88 członków. Nasza organizacja otwarta jest dla wszystkich, którym drogie są idee samorządności i troska o najpiękniejsze miejsca Warszawy.