Władze

Zarząd Stowarzyszenia

Prezes: Magdalena Chechlińska
Wiceprezes: Wojciech Brojer
Skarbnik: Bożena Kucharczyk
Członkowie: Marcin Zamorski
Aleksandra Gniadzik-Smolińska

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Maciej Dziadosz
Wiceprzewodnicząca: Hanna Cywińska
Członkowie: Michał Szubra
Bożena Kwiatkowska
Natalia Ładyka