Warunki członkostwa

Warunki członkostwa

Stowarzyszenie grupuje w zasadzie Mieszkańców Osiedla Profesorskiego na Jelonkach. Jednak może do niego przystąpić każdy dorosły obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który z powodów osobistych, emocjonalnych lub ideowych, któremu drogie są sprawy „małych ojczyzn”, niezwykłych miejsc i samorządów środowiskowych, chciałby wspierać i uczestniczyć w życiu Stowarzyszenia. Warunkiem przystąpienia jest wypełnienie deklaracji, znajomość statutu Stowarzyszenia i opłata wpisowa (20 zł). Zapraszamy.

Aby przystąpić do Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Profesorskiego należy pobrać deklarację, wypełnić ją, wydrukować i podpisaną przekazać osobiście któremuś z członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej SMOP albo pocztą do siedziby SMOP, os. Przyjaźń 125. Podpisana deklaracja stanowi również oświadczenie, że ubiegający się o członkostwo zapoznał się ze statutem Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Profesorskiego.


Adres Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Profesorskiego
Osiedle „Przyjaźń” 125
01-355 Warszawa

Załączone pliki

Składki członkowskie

Zgodnie z uchwałą XII Walnego Zgromadzenia SMOP z 10 grudnia 2012 roku wpisowe do Stowarzyszenia wynosi 20 zł (od osoby) natomiast składki miesięcznie 20 zł (od domu). Płacić można gotówką: Bożena Kucharczyk (172, tel. 6653748) lub przelewem bankowym (poprzez np. dyspozycję stałą) co kwartał lub pół roku. Konto bankowe:

89 2160 0003 2000 1614 7825 0001