Posiedzenie zarządu SMOP z 03.12.2019

Sprawy poruszane na posiedzeniu:

  • problem strat wodociągowych – Osiedle wycofuje się z próby obciążenia mieszkańców ich kosztami. SMOP rozważa poinformowanie o sprawie NIK.
  • umorzenie przez WINB skargi SMOP w sprawie nierespektowania przez PINB wyroku WSA. Wg. WINB właściwymi adresatami skargi jest Wydział Architektury Miasta.
  • zarząd Osiedla zaproponował właścicielom garaży nowe umowy dzierżawy terenu pod nimi. Tymczasem nie jest jasne czy stare umowy przestały obowiązywać-  SMOP zwrócił się do Osiedla o wyjaśnienie tej sprawy.
  • ustalenie ramowego porządku Walnego Zebrania SMOP.

Protokół posiedzenia (dostępny po zalogowaniu):

Archiwum protokołów