Posiedzenie zarządu SMOP z 03.12.2019

Sprawy poruszane na posiedzeniu:

 • problem strat wodociągowych – Osiedle wycofuje się z próby obciążenia mieszkańców ich kosztami. SMOP rozważa poinformowanie o sprawie NIK.
 • umorzenie przez WINB skargi SMOP w sprawie nierespektowania przez PINB wyroku WSA. Wg. WINB właściwymi adresatami skargi jest Wydział Architektury Miasta.
 • zarząd Osiedla zaproponował właścicielom garaży nowe umowy dzierżawy terenu pod nimi. Tymczasem nie jest jasne czy stare umowy przestały obowiązywać-  SMOP zwrócił się do Osiedla o wyjaśnienie tej sprawy.
 • ustalenie ramowego porządku Walnego Zebrania SMOP.

Protokół posiedzenia (dostępny po zalogowaniu):

Archiwum protokołów

Posiedzenie zarządu SMOP z 06.11.2019

Sprawy poruszane na posiedzeniu:

 • olbrzymie wycieki z osiedlowego wodociągu i próba częściowego przerzucenia kosztów tej niegospodarności na mieszkańców – SMOP zamierza zaskarżyć sprawę u Rektora APS, ZMSP i Wojewody Mazowieckiego
 • problem nierespektowania przez PINB wyroku WSA w sprawie osiedla „Przyjaciół” – SMOP planuje kolejne skargi

 • wyznaczenie terminu Walnego Zebrania SMOP na 10.12.2019

Protokół posiedzenia (dostępny po zalogowaniu):

Archiwum protokołów

Posiedzenie zarządu SMOP z 16.10.2019

Sprawy poruszane na posiedzeniu:

 • komentarze na temat odwołania Kanclerza APS i zmian personalnych w zarządzie Osiedla

 • informacja o przetargu na sprzątanie Osiedla

 • coraz poważniejszy problem ze śmietnikami osiedlowymi, konieczna interwencja w Ratuszu

 • problem rosnących zaległości w opłacaniu składek członkowskich SMOP

Protokół posiedzenia (dostępny po zalogowaniu):

Archiwum protokołów

Posiedzenie zarządu SMOP z 04.09.2019

Sprawy poruszane na posiedzeniu:

 • relacja z kolejnego spotkania przedstawicieli SMOP z kanclerzem APS i kierownikiem Łagowskim, na którym omawiano sprawy „Karuzeli”, wody, śmieci i komunikacji w trakcie budowy metra.
 • decyzja o wystosowaniu pisma do Ratusza w sprawie wywozu segregowanych śmieci z Osiedla
 • rozważanie możliwości ochrony Osiedla poprzez wpis do wojewódzkiego rejestru zabytków.
 • komentarze na temat nowopodpisanej umowy dzierżawy Osiedla

Protokół posiedzenia (dostępny po zalogowaniu):

Archiwum protokołów

Posiedzenie zarządu SMOP z 03.07.2019

Sprawy poruszane na posiedzeniu:

 • Podpisanie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego SMOP za 2018

 • Relacja ze spotkania mieszkańców z Kanclerzem APS i Zarządem Mienia Skarbu Państwa z czerwca 2019

 • Relacja z oddzielnego spotkania zarządu SMOP z Kanclerzem APS

 • Skarga SMOP do Zarządu Mienia Skarbu Państwa w sprawie nierespektowania przez PINB wyroku WSA dotyczącego złamania prawa budowlanego przez dewelopera Osiedla „Przyjaciół”

Protokół posiedzenia (dostępny po zalogowaniu):

Archiwum protokołów