Spotkanie karnawałowe

Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego Osiedla na trzynaste, a więc obarczone już ogromną tradycją spotkanie karnawałowe Stowarzyszenia

21 lutego 2020 r. (piątek), o godz. 19.00, do naszej sali (11) w Karuzeli.

Pożądane domowe wypieki i wypędy (cokolwiek by to nie znaczyło), dobre humory, skłonność do tańca oraz śpiewu. Stroje, wystroje, nastroje, ustroje i inne przebrania we własnym zakresie.

Posiedzenie zarządu SMOP z 03.12.2019

Sprawy poruszane na posiedzeniu:

 • problem strat wodociągowych – Osiedle wycofuje się z próby obciążenia mieszkańców ich kosztami. SMOP rozważa poinformowanie o sprawie NIK.
 • umorzenie przez WINB skargi SMOP w sprawie nierespektowania przez PINB wyroku WSA. Wg. WINB właściwymi adresatami skargi jest Wydział Architektury Miasta.
 • zarząd Osiedla zaproponował właścicielom garaży nowe umowy dzierżawy terenu pod nimi. Tymczasem nie jest jasne czy stare umowy przestały obowiązywać-  SMOP zwrócił się do Osiedla o wyjaśnienie tej sprawy.
 • ustalenie ramowego porządku Walnego Zebrania SMOP.

Protokół posiedzenia (dostępny po zalogowaniu):

Archiwum protokołów

Posiedzenie zarządu SMOP z 06.11.2019

Sprawy poruszane na posiedzeniu:

 • olbrzymie wycieki z osiedlowego wodociągu i próba częściowego przerzucenia kosztów tej niegospodarności na mieszkańców – SMOP zamierza zaskarżyć sprawę u Rektora APS, ZMSP i Wojewody Mazowieckiego
 • problem nierespektowania przez PINB wyroku WSA w sprawie osiedla „Przyjaciół” – SMOP planuje kolejne skargi

 • wyznaczenie terminu Walnego Zebrania SMOP na 10.12.2019

Protokół posiedzenia (dostępny po zalogowaniu):

Archiwum protokołów

Posiedzenie zarządu SMOP z 16.10.2019

Sprawy poruszane na posiedzeniu:

 • komentarze na temat odwołania Kanclerza APS i zmian personalnych w zarządzie Osiedla

 • informacja o przetargu na sprzątanie Osiedla

 • coraz poważniejszy problem ze śmietnikami osiedlowymi, konieczna interwencja w Ratuszu

 • problem rosnących zaległości w opłacaniu składek członkowskich SMOP

Protokół posiedzenia (dostępny po zalogowaniu):

Archiwum protokołów