Posiedzenie zarządu SMOP z 10.05.2023

Sprawy poruszane w trakcie posiedzenia:

 • przygotowanie do spotkania SMOP w Dzielnicy Bemowo
 • zatwierdzenie sprawozdania finansowego SMOP za rok 2022
 • organizacja majowego pikniku SMOP 27.05.23
 • sprawa odbioru dużych odpadów zielonych
 • składki członkowskie

 

 

 

 

 

 

 

Protokół zebrania (dostępny po zalogowaniu) już wkrótce!

 

Archiwum protokołów

 

Posiedzenie zarządu SMOP z 27.04.2023

Sprawy poruszane w trakcie posiedzenia:

 • komentarz po posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego Dzielnicy Bemowo dotyczącej zabytków Bemowa (w tym Osiedla)
 • sprostowanie w Wikipedii i na stronach Olsztynka informacji na temat pochodzenia drewnianej zabudowy Osiedla Przyjaźń
 • kwestia starań o wykup naszych domków w nowej sytuacji prawnej Osiedla
 • ciąg dalszy sprawy odbioru gabarytowych odpadów zielonych
 • organizacja majowego pikniku SMOP
 • sprawa odbudowy biblioteczki plenerowej c.d.

Protokół zebrania (dostępny po zalogowaniu) już wkrótce!

 

Archiwum protokołów

Posiedzenie zarządu SMOP z 04.04.2023

Sprawy poruszane w trakcie posiedzenia:

 • pomysł na nowy model odbioru dużych odpadów zielonych
 • odnowienie biblioteczki plenerowej c.d.
 • sprawa opinii prawnej dotyczącej sytuacji Osiedla po uchwaleniu Planu Zagospodarowania Przestrzennego
 • podziękowania dla osób i instytucji które brały udział w tworzeniu Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu Osiedla
 • organizacja majowego pikniku SMOP
 • sprawy członkowskie

Protokół zebrania (dostępny po zalogowaniu) już wkrótce!

 

Archiwum protokołów

Posiedzenie zarządu SMOP z 14.03.2023

Sprawy poruszane w trakcie posiedzenia:

 • ustalenie sposobu pozyskania informacji o stanie roszczeń do terenu Osiedla
 • stan ściągalności składek
 • archiwum opinii prawnych zamawianych przez SMOP
 • uchwała o wsparciu przez SMOP odbudowy Biblioteczki Plenerowej
 • temat podwyżek opłat czynszowych
 • kwestia odpadów zielonych

Protokół zebrania (dostępny po zalogowaniu)

Archiwum protokołów

(Walentynkowe) posiedzenie zarządu SMOP z 14.02.2023

Sprawy poruszane w trakcie posiedzenia:

 • „Plan Zagospodarowania i co dalej?” – dyskusja na temat kolejnych celów stowarzyszenia 
 • plan zorganizowania spotkań z władzami dzielnicy dotyczących polityki wobec Osiedla
 • omówienie tematu ściągalności składek członkowskich SMOP
 • sprawa aktualizacji strony internetowej SMOP

Protokół zebrania (dostępny po zalogowaniu) już wkrótce!

Archiwum protokołów