Posiedzenie zarządu SMOP z 04.09.2019

Sprawy poruszane na posiedzeniu:

 • relacja z kolejnego spotkania przedstawicieli SMOP z kanclerzem APS i kierownikiem Łagowskim, na którym omawiano sprawy „Karuzeli”, wody, śmieci i komunikacji w trakcie budowy metra.
 • decyzja o wystosowaniu pisma do Ratusza w sprawie wywozu segregowanych śmieci z Osiedla
 • rozważanie możliwości ochrony Osiedla poprzez wpis do wojewódzkiego rejestru zabytków.
 • komentarze na temat nowopodpisanej umowy dzierżawy Osiedla

Protokół posiedzenia (dostępny po zalogowaniu):

Archiwum protokołów

Posiedzenie zarządu SMOP z 03.07.2019

Sprawy poruszane na posiedzeniu:

 • Podpisanie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego SMOP za 2018

 • Relacja ze spotkania mieszkańców z Kanclerzem APS i Zarządem Mienia Skarbu Państwa z czerwca 2019

 • Relacja z oddzielnego spotkania zarządu SMOP z Kanclerzem APS

 • Skarga SMOP do Zarządu Mienia Skarbu Państwa w sprawie nierespektowania przez PINB wyroku WSA dotyczącego złamania prawa budowlanego przez dewelopera Osiedla „Przyjaciół”

Protokół posiedzenia (dostępny po zalogowaniu):

Archiwum protokołów

Posiedzenie zarządu SMOP z 12.06.2019

Sprawy poruszane na posiedzeniu:

 • Przyjęcie sprawozdania finansowego SMOP za 2018 r.
 • Przegląd problemów do zgłoszenia na planowanych spotkaniach z Kanclerzem APS (umowa dzierżawy Osiedla, problemy administracyjne, nowo-budowane bloki sąsiadujące z Osiedlem itp.)
 • Dalsze losy wyroku WSA w sprawie złamania prawa budowlanego przez Dom Development (Osiedle „Przyjaciół”)
 • Zagrożenia dla Osiedla ze strony nowo-budowanych bloków Grupo Lar

Protokół posiedzenia (dostępny po zalogowaniu):

Archiwum protokołów

Posiedzenie zarządu SMOP z 08.05.2019

Rozmawiano m.in. o:

 • coraz większych opóźnieniach w odbiorze odpadów z osiedlowych śmietników (rozważenie interwencji w „Sanepidzie”);

 • konieczności porady prawnej w sprawie niejasności tzw. „Ustawy o lokatorach” (co dzieje się z zamieszkującymi lokal po śmierci głównego najemcy i czy są szanse na nabycie prawa do lokalu „przez zasiedzenie”);

 • braku umowy między Miastem a APS

Protokół posiedzenia (dostępny po zalogowaniu):

Archiwum protokołów

Posiedzenie zarządu SMOP z 03.04.2019

Sprawy poruszane na posiedzeniu:

 • Odpowiedź wiceburmistrza Bemowa na pismo SMOP w sprawie smogu
 • Sprawa koszy na śmieci na osiedlu
 • Starania o spotkanie z prezydentem Trzaskowskim
 • Potrzeba zasięgnięcia opinii prawnika co do skutków „Ustawy o lokatorach” dla mieszkańców Osiedla
 • Ponaglenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o respektowanie wyroku Sądu Administracyjnego w sprawie osiedla „Przyjaciół”
 • próby ustalenia roszczeń do terenu Osiedla

Protokół posiedzenia (dostępny po zalogowaniu):

Archiwum protokołów