Posiedzenie zarządu SMOP z 05.12.2018

Porządek posiedzenia:

  • Podsumowanie Walnego Zebrania SMOP, na którym przedstawiciele APS potwierdzili swoje starania o przedłużenie dzierżawy osiedla „Przyjaźń” na 5 lat. Dyskusja na temat przedstawionego przez nich (i budzącego spore wątpliwości) zestawienia kosztów utrzymania części „profesorskiej”.

  • Informacja o wsparciu przez miejskich radnych starań SMOP o dzierżawę Osiedla Profesorskiego i o przyspieszenie prac nad Planem Zagospodarowania Przestrzennego, oraz planach utworzenia stałego zespołu ds. Osiedla

  • Informacja o wpisaniu 19.11.18 do gminnej ewidencji zabytków Klubu „Karuzela”

  • Zlecenie opinii prawnej na temat skutków potencjalnej komunalizacji Osiedla.

Protokół posiedzenia (dostępny po zalogowaniu):

Archiwum protokołów

Posiedzenie zarządu SMOP z 07.11.2018

Porządek posiedzenia:

  • Omawianie losów oferty SMOP, złożonej w Ratuszu – decyzja o jej ponownym przedłożeniu. Postanowienie o konieczności pozyskiwania wsparcia w tej sprawie wśród wpływowych samorządowców i posłów.

  • Omówienie konieczności lobbowania w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego, prace nad którym utknęły w martwym punkcie

  • Zmagań SMOP z z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanym w sprawie budowy Osiedla Przyjaciół ciąg dalszy. Pismo przypominające o nierespektowaniu przez PINB pomyślnego dla SMOP wyroku sądu w tej sprawie.

  • Przygotowania do zebrania sprawozdawczo-wyborczego SMOP

Protokół posiedzenia (dostępny po zalogowaniu):

Archiwum protokołów