Posiedzenie zarządu SMOP z 03.04.2019

Sprawy poruszane na posiedzeniu:

  • Odpowiedź wiceburmistrza Bemowa na pismo SMOP w sprawie smogu
  • Sprawa koszy na śmieci na osiedlu
  • Starania o spotkanie z prezydentem Trzaskowskim
  • Potrzeba zasięgnięcia opinii prawnika co do skutków „Ustawy o lokatorach” dla mieszkańców Osiedla
  • Ponaglenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o respektowanie wyroku Sądu Administracyjnego w sprawie osiedla „Przyjaciół”
  • próby ustalenia roszczeń do terenu Osiedla

Protokół posiedzenia (dostępny po zalogowaniu):

Archiwum protokołów