Posiedzenie zarządu SMOP z 06.11.2019

Sprawy poruszane na posiedzeniu:

  • olbrzymie wycieki z osiedlowego wodociągu i próba częściowego przerzucenia kosztów tej niegospodarności na mieszkańców – SMOP zamierza zaskarżyć sprawę u Rektora APS, ZMSP i Wojewody Mazowieckiego
  • problem nierespektowania przez PINB wyroku WSA w sprawie osiedla „Przyjaciół” – SMOP planuje kolejne skargi

  • wyznaczenie terminu Walnego Zebrania SMOP na 10.12.2019

Protokół posiedzenia (dostępny po zalogowaniu):

Archiwum protokołów