Posiedzenie zarządu SMOP z 16.10.2019

Sprawy poruszane na posiedzeniu:

  • komentarze na temat odwołania Kanclerza APS i zmian personalnych w zarządzie Osiedla

  • informacja o przetargu na sprzątanie Osiedla

  • coraz poważniejszy problem ze śmietnikami osiedlowymi, konieczna interwencja w Ratuszu

  • problem rosnących zaległości w opłacaniu składek członkowskich SMOP

Protokół posiedzenia (dostępny po zalogowaniu):

Archiwum protokołów